Lelkipasztoraink voltak

A plébánia épületét Körösi Géza plébános építtette 1905–1907 között.

Az első önálló plébános Márkos Endre 1908–1964-ig.
Őt követte Erőss Lajos pápai prelátus, nagyprépost 1964–1971-ig,
utána Nagy Imre plébános következett 1971–1984.
1984-2012 Boros Károly főesperes-plebános.
2012 -től Czikó László id. plébános