Érseki rendelkezés a nagyheti szertartásokra

by
 1. Az állami előírásokat betartva, zárt ajtók mögött, hívek nélkül végezzük
  a szertartásokat, a kántor és sekrestyés segítségével.
 2. Virágvasárnap elmarad a körmenet. A székesegyházi szertartásokon a
  Misekönyvben lévő II. formát, a templomokban tartott szertartásokon
  pedig a III. formát alkalmazzuk. Az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi
  Kongregáció utasításainak értelmében érvényes a hívek – otthonaikban e
  célból előkészített – barkaágainak az élő közvetítés során történő
  megáldása.
 3. A krizmaszentelési misére a fennálló helyzet miatt későbbi időpontban
  kerül sor, amit majd közlünk.
 4. Nagycsütörtökön minden pap kivételesen engedélyt kap arra, hogy ezen
  a napon, megfelelő helyen nép nélküli misét (magánmisét) celebráljon.
  Alábmosás szertartása elmarad. Az Utolsó vacsora emlékmiséjének végén
  elmarad az Oltáriszentség átvitele. Az Oltáriszentséget továbbra is a
  tabernákulumban kell őrizni.
 5. Nagypénteken a szokásos tíz könyörgés után a mostani alkalomra írt
  tizenegyedik könyörgést is elimádkozzuk (lásd a melléklettben, magyar és
  román nyelven). A Szent Kereszt előtti hódolat szertartásánál egyedül a
  celebráns csókolja meg a keresztet. Aszokásban levő szentsír állítása és
  őrzése elmarad.
 6. Húsvéti vigília: „A vigília ünnepélyes megkezdése: a Lucernárium
  (Fényünnepség)” részből elmarad a tűz megáldása. A húsvéti gyertya
  meggyújtását követően a körmenetet kihagyva hangzik fel a Húsvéti
  Örömének (Exultet). Ezt követi az Ige liturgiája. „A keresztség liturgiájá”-
  nál csak a keresztségi fogadást (fogadalmakat) újítjuk meg. A szentmise
  végén elmarad a szokásos feltámadási
  szertartás, valamint az ezt követő körmenet. A zárókönyörgés után a
  szentségkitétel következik, majd a Te Deum, a Tantum Ergo, és
  befejezésként a szentségi áldás. Az áldás után elénekeljük a Mennynek
  Királyné Asszonya imát, majd a kivonulási énekkel véget ér a szertartás.
 7. Húsvétvasárnapi eledelszentelés: A Kárpát-medence legnagyobb
  húsvétvasárnapi eledel- szentelésére Csíkszeredában idén reggel 8 órakor
  kerül sor. A Szent Kereszt Plébánia által közvetített szertartás, amelyet
  Exc. és Ft. Tamás József ny. segédpüspök végez, online követhető a
  templom.ro oldalon. Ahogy a barkaszentelésnél, az Istentiszteleti és
  Szentségi Fegyelmi Kongregáció utasítása
  értelmében ez esetben is érvényes az otthon e szándékkal előkészített
  eledelek élő közvetítés során történő megáldása.
 8. A nagyheti és húsvéti szertartások idején a liturgikus előírásoknak és a
  helyi szokásoknak megfelelően harangozzunk, ezzel is jelezve híveinknek,
  hogy a templomban a pap végzi a liturgiát. Igyekezzünk kihasználni
  minden online felületet és egyéb kommunikációs lehetőséget, hogy
  híveinket kellőképpen fel tudjuk készíteni arra, hogy idén ugyan más lesz
  az ünnep, de virtuális módon, lelki közösségben együtt ünnepeljük
  mindannyian a Húsvétot!
share

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük